Rady, návody a tipy


Závěrečné formátování písemné práce (bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné práce) vyžaduje jednak zkušenost s prací s příslušným textovým editorem, resp. textovým procesorem, jednak znalost typografických pravidel.

Každá písemná práce se skládá ze dvou základních částí – obsahové a formální. Část obsahová obsahuje informace, kvůli kterým autor práci napsal. Částí formální se pak rozumí úprava obsahové části tak, aby usnadnila čtenáři orientaci v textu. Pro obě části platí pravidla, která autor musí respektovat a dodržovat. Při zpracování textu je důležité věnovat pozornost jak obsahu, tak následné formální úpravě.

Při formátování závěrečných prací je nutné dodržovat metodické pokyny (směrnici) dané konkrétní školou, nicméně se vždy vychází z obecně platných typografických pravidel. Pomůžeme Vám se v nich trochu orientovat a přinášíme Vám návody a tipy, jak na závěrečné formátování písemné práce (platí shodně pro bakalářské, diplomové, disertační, absolventské i rigorózní práce). Ukážeme Vám, na co si dávat pozor, upozorníme na pravidla, která je třeba dodržet, a poradíme, jak formálně zpracovávat jednotlivé části textu.

Níže uvedené návody a tipy je však třeba chápat jen jako obecné. Zásad zpracování různých textů je tolik, že zde není možné uvést veškeré podrobnosti.

Náš tip: Pokud chcete mít jistotu, že máte formátování písemné práce opravdu v pořádku a že bude odpovídat požadavkům Vaší školy, objednejte si u nás službu formátování písemné práce. Rádi Vám pomůžeme a Vaši práci naformátujeme za Vás.

Formální úprava písemné práce

Důležitou součástí každé písemné práce je její závěrečná formální úprava neboli formátování. Formální úprava písemné práce jednoduše řečeno znamená rozčlenění textu do logických celků, sjednocení stylu a vzhledu textu a zpřehlednění celé práce.

Číslování stránek v MS Word

Při formální úpravě bakalářské, diplomové, disertační, absolventské i rigorózní práce se vždy řeší číslování stránek, resp. aby se čísla stránek objevovala ne od první strany, ale např. od páté, což může být pro mnohé oříškem. Při náležitém nastavení se však není potřeba ničeho obávat. Postačí postupovat podle následujícího návodu – Číslování stránek v MS Word.

 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti - v oboru pracujeme už více než 10 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší vysoké školy.