Napsali jste absolventskou, bakalářskou, diplomovou, disertační či jinou práci? A blíží se chvíle, kdy ji budete odevzdávat a kdy ji budete muset úspěšně obhájit? Avšak s formátováním a celkovou úpravou si nevíte rady? Chcete pomoci s gramatikou a stylistikou textu Vaší práce? Nebo potřebujete opravit odkazy na citace v textu Vaší práce (dle normy ISO 690 nebo APA) či bibliografické citace v seznamu literatury (dle normy ISO 690 nebo APA)? Nestíháte překlad abstraktu / anotace / resumé a klíčových slov? Obraťte se na nás!

Nepřidělávejte si zbytečné starosti a svěřte text své absolventské, bakalářské, diplomové, disertační či jiné práce k formátování a korektuře nám. Se vším Vám pomůžeme a budete mít jistotu nejen profesionální formální úpravy.

Proč formátovat?

Při psaní závěrečné práce byste měli klást důraz nejen na obsah a kvalitu po odborné stránce, ale také i na její vzhled, resp. formátování, které bývá často velmi podceňované. Právě formátování je jedním z nejpodstatnějších faktorů výrazně ovlivňujících první a následně i celkový dojem z Vaší absolventské, bakalářské, diplomové, rigorózní disertační či jiné práce. Profesionální formátování je tak důležitou a neoddělitelnou součástí každé závěrečné práce.  Zaujměte tedy svou závěrečnou prací na první pohled! Závěrečná práce je Vaší vizitkou!

Co vše nabízíme?

Primárně se specializujeme na formátování písemných prací (absolventských, bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních, MBA, LLM apod.). Můžete se však na nás obrátit již v průběhu studia a svěřit nám k formátování své semestrální, seminární a ročníkové práce, případové studie, referáty a eseje apod.

Do portfolia našich služeb rovněž patří jazyková, stylistická a typografická korektura.

Dále můžeme nabídnout i překlad abstraktu / anotace / resumé a klíčových slov do anglického či německého jazyka.

Mezi naše další oblíbené a hojně využívané služby patří zpracování prezentace nebo teze k obhajobě bakalářské, diplomové či jiné písemné práce. K Vaší prezentaci zpracujeme i „proslov“, kdy pečlivě připravíme komentáře pro jednotlivé slidy. 

Důležité je také zmínit, že nabízíme i další individuální služby, v rámci kterých Vám můžeme např. zkontrolovat a opravit odkazy na citace (resp. zdroje) v textu práce, zkontrolovat a opravit seznam literatury či jen vygenerovat obsah práce, vygenerovat seznam obrázků, tabulek, grafů apod. Do poznámky v objednávce pak stačí uvést, o kterou individuální službu máte zájem.

Zdarma můžeme Vaši práci zaslat na kontrolu plagiátů nebo si můžete Vaši práci nechat převést do formátu PDF či PDF/A.

A nelze vynechat ani námi poslední nabízenou službu, a to tisk a vazba práce.



 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti – v oboru pracujeme už více než 13 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší školy.