Od A do Z: Komplexní servis pro Vaši práci

Napsali jste absolventskou, bakalářskou, diplomovou, disertační či jinou práci? A blíží se chvíle, kdy ji budete odevzdávat a kdy ji budete muset úspěšně obhájit? Avšak s formátováním a celkovou úpravou si nevíte rady? Chcete pomoci s gramatikou a stylistikou textu Vaší práce? Nebo potřebujete opravit bibliografické citace v seznamu literatury? Nestíháte překlad abstraktu / anotace / resumé / souhrnu a klíčových slov? Obraťte se na nás!

Nepřidělávejte si zbytečné starosti a svěřte text své absolventské, bakalářské, diplomové, disertační či jiné práce k formátování a korektuře nám. Se vším Vám pomůžeme a budete mít jistotu nejen profesionální formální úpravy.

Portfolio našich služeb

Primárně se specializujeme na formátování všech typů písemných prací, ať už se jedná o absolventské, bakalářské, diplomové, rigorózní, disertační, MBA, LLM práce, ale i semestrální, seminární a ročníkové práce, případové studie, referáty a eseje apod.

Do portfolia našich služeb rovněž patří jazyková, stylistická a typografická korektura.

Dále můžeme nabídnout i překlad abstraktu / anotace / resumé / souhrnu a klíčových slov do anglického či německého jazyka.

Mezi naše další oblíbené a hojně využívané služby patří zpracování prezentace nebo zpracování teze k obhajobě. K Vaší prezentaci zpracujeme i „proslov“, kdy pečlivě připravíme komentáře pro jednotlivé slidy.

Naše nabídka zahrnuje také zpracování abstraktu / anotace / resumé / souhrnu a klíčových slov.

Jako součást našich služeb nabízíme rovněž možnost doplnění dalšího textu do úvodu a závěru. Tuto službu lze využít pouze v kombinaci s gramatickou, stylistickou a typografickou korekturou textu.

Můžeme také přeformulovat text s cílem minimalizovat nalezené shody detekované softwarem na kontrolu plagiátorství.

Důležité je také zmínit, že nabízíme i další individuální služby, v rámci kterých Vám můžeme např. zkontrolovat a opravit seznam literatury.  Můžeme jen vygenerovat obsah práce, vygenerovat seznam obrázků, tabulek, grafů apod. Do poznámky v objednávce pak stačí uvést, o kterou individuální službu máte zájem.

Zdarma můžeme zpracovat seznam použitých zkratek a rovněž Vaši práci zaslat na kontrolu plagiátů nebo si můžete Vaši práci nechat převést do formátu PDF či PDF/A.

A nelze vynechat ani námi poslední nabízenou službu, a to tisk a vazba práce. 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti – v oboru pracujeme už více než 13 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší školy.