Napsali jste bakalářskou, diplomovou, disertační, absolventskou či jinou práci? A blíží se chvíle, kdy ji budete odevzdávat, a kdy ji budete muset úspěšně obhájit? Avšak s formátováním a úpravou si nevíte rady? Chcete pomoci s gramatikou a stylistikou textu Vaší práce? Nebo chcete opravit citace v textu či bibliografické citace v seznamu literatury dle normy? Nestíháte překlad abstraktu? Obraťte se na nás!

Nepřidělávejte si zbytečné starosti a svěřte text své bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné práce k formátování a korektuře nám. Se vším Vám pomůžeme a budete mít jistotu nejen profesionální formální úpravy.

Proč formátovat?

Při psaní závěrečné práce byste měli klást důraz nejen na obsah a kvalitu po odborné stránce, ale také i na její vzhled, resp. formátování, které bývá často velmi podceňované. Právě formátování je jedním z nejpodstatnějších faktorů výrazně ovlivňující první a následně i celkový dojem Vaší bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní, absolventské či jiné práce. Profesionální formátování je tak důležitou a neoddělitelnou součástí každé závěrečné práce.

Zaujměte tedy svou závěrečnou prací na první pohled! Závěrečná práce je Vaší vizitkou!

Co vše nabízíme?

Primárně se specializujeme na formátování písemných prací (absolventských, bakalářských, diplomových, disertačních, MBA, LL.M prací apod.). Můžete se však na nás obrátit již v průběhu studia a svěřit nám k formátování a ke kontrole své semestrální, seminární a ročníkové práce, případové studie, referáty a eseje.

Do portfolia našich služeb rovněž patří jazyková, stylistická a typografická korektura, ale také korektura citací v textu práce (dle norem ČSN ISO 690 nebo dle APA) či korektura bibliografických citací (dle norem ČSN ISO 690 nebo dle APA).

Mezi naše další oblíbené a hojně využívané služby patří zpracování prezentace nebo teze k obhajobě bakalářské, diplomové či jiné písemné práce. K Vaší prezentaci zpracujeme i „proslov“, kdy pečlivě připravíme komentáře pro jednotlivé slidy. 

Dále můžeme nabídnout i překlad abstraktu / anotace / resumé a klíčových slov do anglického či německého jazyka.

K dalším nabízeným službám patří taktéž tvorba grafů a tabulek, které vytvoříme na základě Vámi dodaných podkladů.

Pokud jste již svou práci naformátovali, můžeme provést kontrolu naformátované práce dle pokynů, resp. směrnice Vaší školy a případné odhalené nedostatky naformátovat a upravit.

Důležité je také zmínit, že nabízíme i další individuální služby, v rámci kterých Vám můžeme např. jen vygenerovat obsah práce, vygenerovat seznam obrázků, tabulek apod.

K Vaší k objednávce zdarma zkontrolujeme případnou shodu s jinými pracemi (kontrola plagiátů) nebo si můžete Vaši práci nechat převést do formátu PDF či PDF/A.

A nelze vynechat ani námi poslední nabízenou službu, a to tisk a vazba práce. 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti - v oboru pracujeme už více než 13 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší školy.