Proč formátovat?

Jednou z nejdůležitějších a často i podceňovaných činností při psaní všech typů závěrečných písemných prací a dokumentů je právě jejich vzhled neboli samotné formátování.

Závěrečná písemná práce je Vaší vizitkou, a proto by měla mít kromě odpovídající obsahové úrovně i kvalitní formální úpravu. Právě formální úprava je jedna z nejpodstatnějších faktorů ovlivňující první a následně i celkový dojem Vaší bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní, absolventské či jiné písemné práce. Zaujměte tedy se svou závěrečnou prací na první pohled!

Co vše nabízíme? 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu :-) a jsme 100% profesionálové.

S formátováním, korekturou, úpravou a opravou závěrečných písemných prací a dokumentů máme dlouholeté zkušenosti.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

100% ručíme za Vaši spokojenost, resp. při formátování a korektuře všech závěrečných písemných prací Vám 100% ručíme za profesionalitu, rychlost a kvalitu.