Proč formátovat?

Při psaní závěrečné práce byste měli klást důraz nejen na obsah a kvalitu po odborné stránce, ale také i na její vzhled, resp. formátování, které bývá často velmi podceňované. Právě formátování je jedním z nejpodstatnějších faktorů výrazně ovlivňující první a následně i celkový dojem Vaší bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní, absolventské či jiné práce. Profesionální formátování je tak důležitou a neoddělitelnou součástí každé závěrečné práce.

Zaujměte tedy svou závěrečnou prací na první pohled! Závěrečná práce je Vaší vizitkou!

Co vše nabízíme?

Primárně se specializujeme na formátování písemných prací (bakalářských, diplomových, disertačních, absolventských prací apod.). Můžete se však na nás obrátit již v průběhu studia a svěřit nám k formátování a ke kontrole své semestrální, seminární a ročníkové práce, případové studie, referáty a eseje.

Do portfolia našich služeb dále patří jazyková, stylistická a typografická korektura, ale také korektura citací v textu práce (dle norem ČSN ISO 690 nebo dle APA) či korektura bibliografických citací (dle norem ČSN ISO 690 nebo dle APA).

Mezi další oblíbené a využívané služby patří i překlad abstraktu/anotace/resumé a klíčových slov do anglického či německého jazyka nebo tvorba prezentace k obhajobě bakalářské, diplomové, absolventské či jiné písemné práce.

K dalším nabízeným službám patří taktéž tvorba grafů a tabulek, které vytvoříme na základě Vámi dodaných podkladů.

Pokud jste již svou práci naformátovali, můžeme provést kontrolu naformátované práce dle pokynů, resp. směrnice Vaší školy a případné odhalené nedostatky naformátovat a upravit.

Již v průběhu psaní bakalářské, diplomové, absolventské či jiné práce Vám rádi poskytneme metodickou podporu a konzultace.

U nás si můžete k objednávce zdarma nechat zkontrolovat případnou shodu s jinými pracemi (kontrola plagiátů).

A nelze vynechat ani námi poslední nabízenou službu, a to úprava stávajícího životopisu nebo vytvoření zcela nového životopisu "na míru". 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti - v oboru pracujeme už více než 10 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší vysoké školy.