Ceník našich služeb


 

Standard

zhotoveno do 7 dnů

Smart

zhotoveno do 4 dnů

Express

zhotoveno do 2 dnů

„Hoří“

zhotoveno do 24 hodin

Formátování

20 Kč/strana

25 Kč/strana

30 Kč/strana

35 Kč/strana

Jazyková, stylistická a typografická korektura

40 Kč/NS

45 Kč/NS

50 Kč/NS

55 Kč/NS

Korektura citací v textu práce* (ISO 690, APA)

15 Kč/NS

20 Kč/NS

25 Kč/NS

30 Kč/NS

Korektura seznamu literatury (ISO 690, APA)

10 Kč/zdroj

15 Kč/zdroj

20 Kč/zdroj

25 Kč/zdroj

Křížová kontrola citací a seznamu literatury** 15 Kč/NS 20 Kč/NS 25 Kč/NS 30 Kč/NS

Překlad abstraktu / anotace a klíčových slov

550 Kč

650 Kč

750 Kč

850 Kč

Zpracování prezentace k obhajobě

1 050 Kč

1 150 Kč

1 250 Kč

1 350 Kč

Zpracování proslovu k prezentaci 1 150 Kč 1 250 Kč 1 350 Kč 1 450 Kč

Zpracování teze k obhajobě

1 150 Kč

1 250 Kč

1 350 

1 450 Kč

Další individuální služby*** dle domluvy dle domluvy dle domluvy dle domluvy

Kontrola plagiátů

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

Převod dokumentu do PDF či PDF/A

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

* Započítává se počet normostran, kde jsou odkazy na citace (resp. citované zdroje) v textu práce uvedeny (zpravidla se jedná o teoretickou část). V případě odkazů na citace (resp. citované zdroje) formou poznámek pod čarou pak dle jejich počtu jako korektura seznamu literatury.
** Započítává se počet normostran, kde jsou odkazy na citace  (resp. citované zdroje) v textu práce uvedeny (zpravidla se jedná o teoretickou část).

*** Pokud je potřeba např. jen vygenerovat obsah práce, vygenerovat seznam obrázků, tabulek, nastavit číslování stránek od určité strany apod.

 

Ceník je platný od 15. 9. 2022.

 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti – v oboru pracujeme už více než 13 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší školy.