Ceník našich služeb


 

Standard

do 6 dnů

Smart

do 4 dnů

Express

do 2 dnů

"Hoří"

do 12 hodin

Formátování

15 Kč/NS

20 Kč/NS

25 Kč/NS

35 Kč/NS

Jazyková a stylistická korektura

30 Kč/NS

35 Kč/NS

40 Kč/NS

50 Kč/NS

Korektura citací v textu práce dle norem ČSN ISO 690, APA

10 Kč/NS

15 Kč/NS

20 Kč/NS

 30 Kč/NS

Korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690, APA

4 Kč/zdroj

6 Kč/zdroj

8 Kč/zdroj

13 Kč/zdroj

Překlad abstraktu/anotace/klíčových slov

(v rozsahu do 250 slov)

250 Kč

300 Kč

350 Kč

450 Kč

Zpracování prezentace k obhajobě

dle náročnosti písemné práce

1 slide/50-60 Kč

dle náročnosti písemné práce

1 slide/60-70 Kč

dle náročnosti písemné práce

1 slide/70-80 Kč

dle náročnosti písemné práce

1 slide/85-95 Kč

Tvorba grafů, tabulek

dle náročnosti

1 graf/10-15 Kč

dle náročnosti

1 graf/15-20 Kč

dle náročnosti

1 graf/20-25 Kč

dle náročnosti

1 graf/30-45 Kč

Kontrola naformátované práce

10 Kč/NS

15 Kč/NS

20 Kč/NS

30 Kč/NS

Kontrola plagiátů

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Metodická podpora a konzultace při psaní bakalářské/diplomové a jiné práce

250 Kč/hod nebo dle dohody při dlouhodobé spolupráci

Přepis/opis textů

Přepis ručně napsaného textu - scan - (český jazyk) ……… 40 Kč/A4 nebo 30 Kč/A5 

Přepis tištěného a strojopisného textu (český jazyk) ……… 30 Kč/A4 nebo 20 Kč/A5

Přepis ručně napsaného textu - scan - (anglický jazyk) ……… 50 Kč/A4 nebo 40 Kč/A5 

Přepis tištěného a strojopisného textu (anglický jazyk) ……… 40 Kč/A4 nebo 30 Kč/A5

Hůře čitelný text ……… + 10-35 %

 

 

 

Ceník je platný od 1. 4. 2018.

 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti - v oboru pracujeme už více než 10 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší vysoké školy.