Odstavce v textu


Pro odstavce v textu práce je nezbytné předem se rozhodnout, zda použít tzv. anglosaský, nebo kontinentální styl (neboli úzus). Styly se liší tím, jak jsou od sebe jednotlivé odstavce odděleny.

U anglosaského stylu jsou odstavce od sebe odděleny přídavnou mezerou, jedná se o tzv. mezery před a za odstavcem (např. 10 nebo 12 bodů apod.) a první řádek odstavce není nijak odsazen, resp. je zarovnán vlevo. U kontinentálního stylu je první řádek odstavce odsazen zleva, jedná se o tzv. odstavcovou zarážku (např. o 1,25 cm) a mezi odstavci již není žádná přídavná mezera.

Příklad anglosaského stylu:

Příklad kontinentálního stylu:

V práci je vždy nutné používat jen jeden způsob, není přípustné oba způsoby navzájem kombinovat. Ať už je použit jakýkoliv styl odstavce, text by měl být vždy zarovnán od levého do pravého okraje, tj. zarovnán „do bloku“ tak, aby pravý okraj nevytvářel „zubatý okraj“.

Občas se může stát, že odstavec je „useknut“ koncem stránky – buď na stránce zůstane první řádek odstavce, anebo dojde k situaci, kdy se odstavec „přelije“ jedním řádkem na následující stránku. Od toho slouží tzv. kontrola osamocených řádků (či vdov a sirotků) – Odstavec – Tok textu – označit Kontrolu osamocených řádků.

Na koncích řádků by v jednotlivých odstavcích neměly zůstávat (jednoslabičné) spojky, předložky, zájmena nebo číslovky – je vhodné je pomocí tzv. pevné mezery (pomocí CTRL + SHIFT + mezerník) přesunout raději na další řádek.

Celková úprava práce je velmi důležitá a komise posuzuje i její formální vzhled a dbá na dodržování jasně daných pravidel. U bakalářské, diplomové či jiné písemné práce nejde jen o to, jak je práce napsána – jaký má smysl a zda autor vůbec ví, o čem píše. Konečná úprava se hodnotí stejně přísně, a tak se pravidel při psaní vždy držte.

 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti – v oboru pracujeme už více než 13 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší školy.