O týmu naformatuj.cz


Náš cíl

Náš cíl je maximální spokojenost klientů, kteří si u nás objednají formátování, úpravu a korekturu své bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní, absolventské či jiné písemné práce.

 

Naše poslání

Formátování, úprava a korektura všech typů písemných prací k maximální spokojenosti našich klientů.

 

Naše vize

Ke svým klientům přistupujeme individuálně, zodpovědně a profesionálně a zároveň bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní, absolventské či jiné písemné práce formátujeme, upravujeme a opravujeme rychle a kvalitně.

 

Naše hodnoty

Profesionalita. Při své práci využíváme veškeré odborné zkušenosti a schopnosti, hledáme vstřícná řešení Vašich problémů tak, abychom zajistili Vaši maximální spokojenost.

Rychlost. Naše služby poskytujeme vždy ve stanovených termínech, jsme flexibilní a vycházíme vstříc Vašim požadavkům.

Kvalita. Stanovili jsme si přísná kritéria pro svou práci, která dodržujeme a nastavenou laťku se snažíme neustále posouvat o úroveň výš.

 

Naše motto

Formátování a korektury pro nás neznamenají pouze práci, jsou nám koníčkem! smiley

 

Zkušenosti našeho týmu

Formátování písemných prací

10 let

Jazyková, stylistická a typografická korektura

10 let 

Korektura citací v textu práce dle norem ČSN ISO 690, APA

10 let 

Korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690, APA

10 let 

Zpracování prezentace k obhajobě

9 let 

Překlady do anglického jazyka

9 let 

Překlady do německého jazyka

8 let

Úprava stávajícího nebo vytvoření nového životopisu "na míru"

8 let


Tým naformatuj.cz

Tým lidí, kteří se Vám postarají o profesionální formátování a korekturu písemných prací.

Ing. Lenka Kempová, Ph.D.

formátování

korektura citací v textu práce dle norem ČSN ISO 690, APA

korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690, APA

zpracování prezentace k obhajobě

úprava stávajícího nebo vytvoření nového životopisu „na míru“

Mgr. Stela Ondrušíková

jazyková, stylistická a typografická korektura

úprava stávajícího nebo vytvoření nového životopisu „na míru“

Ing. Petr Horák

formátování

korektura citací v textu práce dle norem ČSN ISO 690, APA

korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690, APA 

Mgr. Radek Sládek

překlad abstraktu/anotace/resumé a klíčových slov do anglického jazyka

Mgr. Tereza Fialová

překlad abstraktu/anotace/resumé a klíčových slov do německého jazyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti - v oboru pracujeme už více než 10 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší vysoké školy.