Abstrakt bakalářské/diplomové práce


Abstrakt má obdobnou úlohu jako anotace. Ano, i zde se totiž jedná o stručný výtah z např. vědeckého článku, referátu nebo studijní práce. Může to být také stručný výtah z jakékoliv hloubkové analýzy daného předmětu či disciplíny. Abstrakt bývá součástí bakalářských/diplomových prací a jedná se o stručné shrnutí obsahu práce.

Náš tip: Abstrakt za Vás nenapíšeme, avšak můžeme Vám pomoci a naformátovat celou bakalářskou/diplomovou práci za Vás.

1. Základní pravidla při psaní abstraktu

Abstrakt je zpravidla psán stručně, ale měl by čtenáři více do hloubky nastínit téma navazující práce a seznámit jej tak i s použitými metodami, výsledky a závěrem. Abstrakt je stejně jako anotace vždy na začátku práce ještě před úvodem a je pro něj vyhrazena celá jedna strana.

Délka abstraktu vždy závisí na dané disciplíně či požadavcích. Využívá se hlavně v akademických kruzích u odbornějších problematik. Může obsahovat více slov než anotace, ale neměl by přesáhnout 1 stranu textu. Abstrakt by měl u bakalářských/diplomových prací obsahovat přibližně 500 slov, u kratších článků hravě postačí i 250 slov.

2. Čeho se u abstraktu vyvarovat

Do abstraktu rozhodně nepatří obrázky, tabulky, grafy, citace.

3. Formální úprava abstraktu

U většiny studentských prací se abstrakt objevuje ve struktuře práce hned za poděkováním a před úvodem. Abstrakt společně s titulním listem, čestným prohlášením, poděkováním a obsahem má číslování skryté, jedná se o tzv. neviditelné číslování stránek, ale přitom se tyto stránky započítávají.

Formální úprava abstraktu závisí zpravidla na metodických pokynech Vaší vysoké školy.

4. Členění textu abstraktu

Abstrakt lze také členit do jednotlivých částí a odstavců. Je rozdělen do sekcí obdobně jako celá následná práce. Čtenáři by měl nastínit základní čtyři parametry práce:

  • Nastínění problému („Tato bakalářská/diplomová práce řeší …“).
  • Použité metody („K řešení byla použita metoda …“).
  • Výsledky výzkumu („Provedeným výzkumem jsem zjistil, že …“).
  • Celkový závěr („Hlavním zjištěním/výsledkem je …“).

5. Jak správně napsat abstrakt krok za krokem

Nejprve začněte tím nejjednodušším, a to nadpisem. Abstrakt uveďte nadpisem jako i ostatní kapitoly nebo úvod své bakalářské/diplomové práce. Nikdy nepište klíčové slovo do nadpisu, ta se píší pouze do vět. Do nadpisu tedy uveďte pouze jednoduše „Abstrakt“. Nadpis „Abstrakt“ není číslován.

Při psaní abstraktu u své bakalářské/diplomové práce, jejichž je nedílnou součástí, byste si text měli rozhodně rozdělit do struktury. Hlavním cílem je úspěšně prodat svou práci a seznámit čtenáře nejen s obsahem. Do abstraktu nezapomeňte uvést, stejně jako u anotace, i klíčová slova, díky kterým bude text snadno dohledatelný i na základě třeba jen jednoho konkrétního slova, podle kterého si někdo vyhledává informace pro svou potřebu. I abstrakt je proto vhodné napsat jednak v českém, tak i v anglickém jazyce.

6. Postup psaní abstraktu

Nejprve se tedy zaměřte na úvod abstraktu a v něm v několika větách nastiňte téma, kterým se následně hodláte zabývat, a vysvětlete svůj cíl práce, tedy to, co jste si stanovili, že by mělo být výsledkem celé vaší práce. Ve druhém bodě uveďte metody, díky kterým jste onoho zmíněného cíle dosáhli. Ve třetí fázi abstraktu popište, čeho jste díky metodám výzkumu dosáhli. Závěru věnujte dostatečný důraz, je to nejdůležitější část abstraktu. V podstatě byste měli uvést, čeho jste touto prací (výzkumem) dosáhli a jaký to má celkový přínos nebo jaký je celkový výsledek vaší práce. Lze také uvést případnou využitelnost těchto zjištění.

Náš tip: Abstrakt nikdy nepište jako první. Vždy nejprve napište celou práci a až poté se vrhněte na psaní abstraktu pro úplné prvotní představení své práce. Ke tvorbě abstraktu samozřejmě potřebujete mít potřebné podklady, ze kterých budete vycházet.

Abstrakt u bakalářských/diplomových prací by měl s určitostí ladit k danému zadání. Jen si je potřeba dát pozor na psaní textu ve správném čase. Abstrakt se vždy, na rozdíl od zadání, píše v čase přítomném.

7. Stručné shrnutí k abstraktu

Uvádí se jako nečíslovaný nadpis „Abstrakt“ a má vyhrazenou celou jednu stranu. Jedná se o stručné shrnutí obsahu bakalářské/diplomové práce v rozsahu až 500 slov. Abstrakt by měl čtenáři více do hloubky nastínit téma navazující práce a seznámit jej tak i s použitými metodami, výsledky a závěrem. Text abstraktu by měl být napsán jak v českém, tak i v anglickém jazyce.

 

Níže uvádíme možný vzhled abstraktu:

 

 

bakalářská práce – diplomová práce – návod – abstrakt

 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti – v oboru pracujeme už více než 13 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší školy.