Resumé bakalářské/diplomové práce


Slovo „resumé“ pochází z francouzského jazyka a zpravidla jde o jakési shrnutí práce či publikace. V českém jazyce resumé znamená shrnutí nejdůležitějších zjištění a závěrů, ke kterým autor při svém zkoumání dospěl, či stručný obsah díla. Zpravidla se využívá u bakalářských, diplomových nebo i seminárních prací.

Náš tip: Resumé za Vás nenapíšeme, avšak Vám můžeme pomoci a naformátovat celou bakalářskou/diplomovou práci za Vás.

1. Co je resumé?

Již jsme si vysvětlili, co je resumé v překladu do českého jazyka, nicméně je potřeba se podívat i na jeho praktické využití. Resumé je vlastně něco jako závěr práce, kde se zohlední všechny důležité aspekty a elementy celé Vaší práce. Vysvětlí se zde daná problematika, závěr Vašeho výzkumu, použité metody apod., díky kterým se k uvedeným závěrům došlo, a také by zde měl být prostor pro sdělení přínosu pro danou problematiku.

Resumé se vždy píše v jazyce, ve kterém je celá práce. Pokud píšete svou bakalářskou/diplomovou práci v českém jazyce, i resumé bude v češtině, ale samozřejmostí by mělo být resumé i v anglickém jazyce. Pokud si nevíte rady s překladem, nepřekládejte resumé skrze různé webové překladače, ale raději se obraťte přímo na překladatele.

Náš další tip: Resumé za Vás nenapíšeme, avšak Vám ho můžeme přeložit do anglického, případně německého jazyka.

2. Délka resumé a jeho umístění v práci

Jak by bylo mělo být resumé dlouhé, záleží na Vás. Přesná délka není určena, nicméně věty by měly být krátké, jasné a srozumitelné. Nedoporučuje se používat delší, složitá souvětí. U bakalářské práce by mělo stačit cca 150 až 300 slov, u rozsáhlejších prací (např. diplomových prací) a publikací je to minimálně dvakrát až třikrát více, tedy cca 300 až 450 slov.

Resumé patří na závěr celé práce už jen proto, že se jedná o shrnutí. Nemělo by se tedy objevit nikde jinde, jelikož jeho obsahem jsou informace, které jsou zmíněny v teoretické a praktické části celé práce.

3. Čeho se vyvarovat

Určitě se při psaní resumé vyvarujte dlouhých a rozvitých souvětí a vyjadřování osobních pocitů. Toto do resumé rozhodně nepatří. Také se nesnažte složitě popisovat a charakterizovat své závěry, ale uvádějte vždy jasné a zřejmé informace. Do resumé také nepatří obrázky, tabulky, grafy, citace.

Nepřekračujte ani doporučený rozsah slov nebo znaků. Může se stát, že Vaše univerzita/škola bude mít předem stanovený počet slov, které musí resumé obsahovat. Tam je tedy určitě potřeba držet se tohoto zadání. Stejně tak nestačí ani napsat resumé dvěma větami, ze kterých rozhodně nebude patrné vše potřebné, co je v resumé potřeba sdělit.

 

Níže uvádíme možný vzhled resumé:

 

 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti – v oboru pracujeme už více než 13 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší školy.