Odrážky a číslované/písmované seznamy


Odrážky jsou v textu práce často používány, ale i jejich použití má svá jasně daná pravidla, která je nutné dodržovat. V celém textu musí být sjednoceno jejich použití, ať už se jedná o odrážky odsazené zleva, nebo o jiné symboly, které slouží jako odrážky.

Použití různého odsazení a různých počátečních symbolů indikujících odrážku je možné využít jen u víceúrovňových odrážek. Podobná pravidla platí i pro číslované/písmované seznamy:

  • pro odrážky stejné úrovně si autor musí najít jeden styl a ten dodržovat v celé práci,
  • text za odrážkou začíná většinou malým písmenem – je pokračováním věty za dvojtečkou a končí středníkem nebo čárkou,
  • text za poslední odrážkou vždy končí tečkou.
 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti – v oboru pracujeme už více než 13 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší školy.