Anotace bakalářské/diplomové práce


Anotace je v podstatě něco jako stručný úvod, resp. shrnutí Vaší bakalářské/diplomové práce, a měla by tak seznámit čtenáře s problematikou, které se ve své práci věnujete. Zpravidla je tvořena několika větami (6 až 10 řádků), pro které je vyhrazena celá jedna strana.

Náš tip: Anotaci za Vás nenapíšeme, avšak můžeme Vám pomoci a naformátovat celou bakalářskou/diplomovou práci za Vás.

1. Účel anotace

Hlavním účelem anotace je vytvořit vhodný text nebo také shrnutí, které bude sloužit pro snadné vyhledání v odborných katalozích či databázích. Ideální je tedy vložit do anotace vhodná klíčová slova, i když to není nutně podmínkou. Text anotace by měl být jak v českém, tak v i v anglickém jazyce. U studentských prací (bakalářské, diplomové, absolventské apod.) se totiž počítá s jejich zařazením do odborných databází.

2. Čeho se u anotací vyvarovat

Do anotací rozhodně nepatří obrázky, tabulky, grafy, citace nebo obsáhlejší text složený z více odstavců. Text by měl být jasný a stručný, jednoduše a výstižně popisující obsah celé navazující práce. Nikdy by se neměl byť jen krátký text anotace rozdělovat do několika odstavců.

3. Formální úprava anotace

U většiny studentských prací se anotace objevuje ve struktuře práce hned za poděkováním a před úvodem. Tento text by tedy měl navazovat na úvodní pojednání celé práce, ale neměl by prozrazovat cíle, metody a závěry.

Anotace společně s titulním listem, čestným prohlášením, poděkováním a obsahem mají číslování skryté, jedná se o tzv. neviditelné číslování stránek, ale přitom se tyto stránky započítávají. Formální úprava anotace závisí zpravidla na metodických pokynech Vaší vysoké školy.

4. Hlavní účel anotace

Anotace by samozřejmě měla být u odborných prací pevně připojena a neměla by být doložena k samotné práci až dodatečně. Pamatujte na to, že anotace by primárně měla nalákat potenciálního čtenáře a už na první dojem zaujmout tématem Vaší práce. Jde o stručné uvedení do problematiky, kterou jste si pro svou práci vybrali a které se budete věnovat.

5. Jak správně napsat anotaci

Nejprve začněte tím nejjednodušším, a to nadpisem. Anotaci uveďte nadpisem jako i ostatní kapitoly nebo úvod své bakalářské/diplomové práce. Nikdy nepište klíčové slovo do nadpisu, ta se píší pouze do vět. Do nadpisu tedy uveďte pouze jednoduše „Anotace“. Nadpis „Anotace“ není číslován.

Anotaci můžete uvést např. větou „Bakalářská/diplomová práce se zaměřuje na …“ nebo „Bakalářská/diplomová práce s názvem „Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti ABC“ se zabývá …“ a dále pak pokračovat informací o konkrétní problematice, které se budete věnovat.

Náš tip: Anotaci nikdy nepište jako první. Nejlépe je anotaci napsat, až dopíšete svou bakalářskou/diplomovou práci. Ke tvorbě anotace samozřejmě potřebujete mít potřebné podklady, ze kterých budete vycházet.

6. Nezapomeňte na klíčová slova

Pokud se jedná o již zmíněnou odbornou práci, díky anotaci bude snadno dohledatelná. V anotaci byste tak měli uvést čtenáře do problematiky práce a stručně mu vysvětlit, čím se v navazujícím textu hodláte zabývat. Můžete představit i jednotlivé kapitoly, to vše však jasně a stručně. Nezapomeňte také na to, že text by opravdu neměl být moc dlouhý.

Klíčová slova se vyplatí nevynechat, i když to není, co se anotace týče, povinný údaj. Vyberte nejlépe 5 až 8 slov, která budou Vaší práci nejlépe vystihovat, a zakomponujte je vhodně do textu. Anotaci poté ještě přeložte do anglického jazyka. Klíčová slova tvoří výčet slov na jednom řádku a jsou oddělena čárkami a měla by být seřazena podle abecedy.

7. Stručné shrnutí k anotaci 

Uvádí se jako nečíslovaný nadpis „Anotace“ a má vyhrazenou celou jednu stranu. Jedná se o stručný úvod, resp. shrnutí Vaší bakalářské/diplomové práce, který má zhruba 6 až 10 řádků souvislého textu. Text anotace by měl být napsán jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Součástí anotace mohou být i klíčová slova (5 až 8 slov).

 

Níže uvádíme možný vzhled anotace:

 

 

bakalářská práce – diplomová práce – návod – anotace – klíčová slova

 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti – v oboru pracujeme už více než 13 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší školy.