Jak na poznámky pod čarou v MS Wordu


Poznámky pod čarou slouží jako zdatný pomocník pro zlepšení celkové orientace v textu. Pomocí nich se ve většině případů doplňují vysvětlivky k jednotlivým slovům nebo celým větám. Dají se ale použít i ve spojitosti s různými citacemi a vlastně se vším, co autor textu uzná za vhodné.

Náš tip: Nastavení jednotného stylu formátování poznámek pod čarou je součástí formátování písemných prací. Rádi Vám pomůžeme a Vaši práci naformátujeme za Vás.

1. Co by měly správně fungující poznámky pod čarou splňovat?

Vytvoření poznámek pod čarou není z hlediska náročnosti nic složitého. Každá činnost se však jednoduchou stává až ve chvíli, kdy víme, jak na ni. Spousta lidí při tvoření poznámek pod čarou pohoří na tom, že se je snaží zapracovat manuálně.

Správně fungující poznámka pod čarou by měla pracovat zcela automaticky, a to v následujících čtyřech základních bodech:

  • vygenerování unikátního čísla poznámky pod čarou,
  • ve chvíli vložení nové poznámky pod čarou mezi stávající dojde k jejich automatickému přečíslování,
  • přímé propojení poznámek pod čarou s konkrétním textem, poznámky pod čarou se posunují společně s textem práce, pokud se daný text posune na další stránku,
  • poznámky pod čarou jsou vždy ve spodní části stránky.

2. Formální úprava poznámek pod čarou

Poznámky pod čarou se číslují průběžně v celém textu arabskými číslicemi pomocí „horního indexu“. Písmo v poznámkách pod čarou je zpravidla o dvě velikosti menší než hlavní text práce a řádkování je jednoduché (např. písmo Times New Roman, velikost písma 10 bodů, řádkování 1).

Příklad užití poznámky pod čarou:

Poznámky pod čarou: 1 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha, 2016, s. 17.

V seznamu použité literatury: HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 4., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. 438 s. ISBN 978-80-262-0982-9.

3. Proces vkládání poznámek pod čarou

Jak tedy zařídit, aby všechny výše zmíněné body fungovaly bez problémů? Postupovat podle jednoduchého a časově nenáročného postupu bod po bodu.

Jako první musíte logicky otevřít soubor, ve kterém plánujete změny provést. Poté si v liště nabízených záložek vyberete „Reference“ a vzápětí označíte text dokumentu, na který by se měla budoucí poznámka pod čarou vztahovat. Po splnění těchto základních kroků nastává chvíle pro vytvoření samotné poznámky pod čarou. Bystré oko si jistě ihned všimlo, že po přepnutí do záložky „Reference“ se objeví nabídka možných úkonů, kde se přímo nachází možnost „Vložit poznámku pod čarou“. Není tedy nic jednoduššího než levým tlačítkem myši zvolit tuto možnost (viz následující obrázek).

V momentu kliknutí se v písemné práci za označeným textem objeví číselné označení dané poznámky pod čarou. Současně je toto číslo zarovnáno jako „horní index“ pro lepší viditelnost oproti „běžnému“ číslování v textu práce. Ve spodní části stránky se ve stejném okamžiku objeví místo, do kterého se poznámky pod čarou zapisují (viz následující obrázek).

Zda se Vám poznámky pod čarou opravdu povedly vytvořit, lze jednoduše zkontrolovat tak, že najedete na příslušný index poznámky pod čarou, a pokud vše funguje jak má, zobrazí se její přesné znění (viz následující obrázek).

 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti – v oboru pracujeme už více než 13 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší školy.