Kontrola plagiátů (ZDARMA)


U nás si také můžete nechat zkontrolovat případnou shodu s jinými pracemi či s dalšími dostupnými zdroji na internetu. Všechny práce k vyhledávání podobností (kontroly plagiátů) zasíláme na server Odevzdej.cz. Odevzdej.cz porovná Váš dokument vůči společné databázi všech dokumentů vložených do uložišť závěrečných prací (Theses.cz, Repozitar.cz) a vůči dalším dostupným zdrojům na internetu. Jakmile bude kontrola zhotovena, bude Vám z Odevzdej.cz na Váš e-mail zaslán přehled nalezených podobností. Výsledek kontroly plagiátů (přehled nalezených podobností) bývá doručen zpravidla do 24 hodin.

Server Odevzdej.cz (2022) k vyhledávání podobností (kontroly plagiátů) uvádí následující: „Procento nalezených podobností neurčuje, zda je práce plagiátem, či nikoliv, pouze upozorňuje na určité podezření. Každou práci je nutné posoudit individuálně, zkontrolovat práci nebo správnost citací vždy člověkem, a to odborným pracovníkem v oboru. Podstatné může být zejména to, co konkrétně sděluje nalezená podobná pasáž textu: jestli jde o korektně citovaný převzatý text v přehledové části textu, anebo naopak jestli se jedná o stěžejní část práce, kterou autor prohlašuje za svůj hlavní přínos.“

 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti – v oboru pracujeme už více než 13 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší školy.