Další individuální služby


Nabízíme nejen komplexní formátování či kontrolu naformátovaných prací, ale i další individuální služby.

V případě, že máte svou práci naformátovanou, avšak si nevíte rady např. s vygenerováním obsahu práce, vygenerováním seznamu obrázků, tabulek a grafů, vygenerováním seznamu příloh apod., můžete využít těchto služeb.

Jedná se především o:

  • vytvoření (vygenerování) obsahu práce,
  • vytvoření víceúrovňového číslování nadpisů,
  • vytvoření (vygenerování) seznamu obrázků, tabulek a grafů,
  • vytvoření (vygenerování) seznamu příloh,
  • nastavení číslování stránek od určité strany,
  • nastavení okrajů stránek,
  • včetně mnoha dalších úprav dle individuálních požadavků na formátování.

​V rámci individuálních služeb dále nabízíme kontrolu a opravu odkazů na citace (resp. zdroje) v textu práce dle normy ISO 690 či APA, kontrolu a opravu seznamu literatury dle normy ISO 690 či APA a křížovou kontrolu citací v textu práce se seznamem literatury.

Během kontroly a opravy odkazů na citace (resp. zdroje) v textu práce pozornost zaměřujeme na kontrolu a opravu správného tvaru všech uváděných odkazů na citace (resp. zdroje), které by měly odpovídat citační normě dle ČSN ISO 690 nebo dle APA.

Během kontroly a opravy seznamu literatury pozornost zaměřujeme na kontrolu a opravu správného tvaru uváděných bibliografických citací, resp. seznamu použité literatury a dalších použitých zdrojů (články v časopise, internetové zdroje, zákony či vyhlášky apod.) dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA.

Během kontroly citací v textu práce se seznamem literatury pozornost zaměřujeme na tzv. křížovou kontrolu, tj. zda jsou všechny uváděné odkazy na citace (resp. zdroje) použité v textu práce uvedeny i v seznamu literatury.

Do poznámky v objednávce pak stačí uvést, o kterou individuální službu máte zájem.

I tyto další individuální služby provádíme formou sledování změn v MS Wordu (pomocí funkce Revize – Sledovat změny), a tudíž uvidíte veškeré provedené změny. Po individuálních úpravách a opravách obdržíte svou práci zpět v MS Wordu, ale i v PDF či PDF/A. Současně Vám bude zaslán i soubor se všemi revizemi, které byly v práci provedeny.

 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti – v oboru pracujeme už více než 13 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší školy.