Korektura seznamu literatury dle norem ČSN ISO 690, APA


V závěru písemné práce se zaměřujeme na seznam literatury, resp. seznam bibliografických citací. Pozornost věnujeme kontrole a opravě správného tvaru uváděných bibliografických citací, resp. seznamu použité literatury a dalších zdrojů (články v časopise, internetové zdroje, zákony apod.) dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA.

Korekturu seznamu literatury dle norem ČSN ISO 690, APA provádíme formou sledování změn v MS Wordu (pomocí funkce Revize – Sledovat změny), a tudíž uvidíte veškeré provedené změny ve Vaší práci.

 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti – v oboru pracujeme už více než 13 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší školy.