Korektura citací v textu práce dle norem ČSN ISO 690, APA


Pozornost zaměřujeme na kontrolu a opravu správného tvaru všech citací, které jsou uváděny v textu závěrečné písemné práce a které by měly odpovídat citační normě dle ČSN ISO 690 nebo dle APA.

V rámci kontroly a opravy citací v textu práce dle norem ČSN ISO 690 či APA současně tzv. „do kříže“ také kontrolujeme, zda jsou citace uvedeny i v seznamu literatury, resp. v seznamu bibliografických citací. Mnohdy se stává, že v textu je uvedená citace, avšak již citovaný zdroj chybí v seznamu. Když na tuto skutečnost narazíme, je Vám po kontrole výčet chybějících zdrojů zaslán k jejich doplnění.

Korekturu citací v textu práce dle norem ČSN ISO 690, APA provádíme formou sledování změn v MS Wordu (pomocí funkce Revize - Sledovat změny), a tudíž uvidíte veškeré provedené změny a úpravy ve Vaší bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní, absolventské či jiné písemné práci.

 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti - v oboru pracujeme už více než 13 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší školy.