Překlad abstraktu/anotace/resumé a klíčových slov


Součástí většiny závěrečných písemných prací je i anglická verze abstraktu/anotace/resumé a klíčových slov. Přeložíme Vám abstrakt/anotaci/resumé i klíčová slova do anglického jazyka. Abstrakt/anotace/resumé je výstižná charakteristika předmětu, cíle, metod, výsledků a závěrů závěrečné písemné práce v rozsahu až 250 slov. Klíčová slova pak představují přibližně 5 pojmů, které reflektují podstatu zpracování závěrečné písemné práce.

 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti - v oboru pracujeme už více než 10 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší vysoké školy.