Křížová kontrola citací v textu práce se seznamem literatury


Pozornost zaměřujeme na tzv. křížovou kontrolu, tj. zda jsou všechny uváděné odkazy na citace (resp. citované zdroje) použité v textu práce uvedeny i v seznamu literatury, resp. v seznamu bibliografických citací.

Mnohdy se stává, že v textu práce je odkaz na citaci (resp. citovaný zdroj), avšak již chybí v seznamu bibliografických citací. Když na tuto skutečnost narazíme, chybějící odkaz na citaci dohledáme a do seznamu literatury, resp. seznamu bibliografických citací dle citační normy ČSN ISO 690 nebo dle APA doplníme. Pokud se nám chybějící odkaz na citaci nepodaří nalézt, bude Vám po kontrole případný výčet chybějících zdrojů zaslán k jejich upřesnění.

Křížovou kontrolu citací v textu práce se seznamem literatury provádíme formou sledování změn v MS Wordu (pomocí funkce Revize – Sledovat změny), a tudíž uvidíte veškeré provedené změny ve Vaší práci. 

 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti – v oboru pracujeme už více než 13 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší školy.