Něco málo o nás


 

Náš cíl

Náš cíl je maximální spokojenost klientů, kteří si u nás objednají formátování, úpravu a opravu své bakalářské, diplomové, disertačni, absolventské či jiné písemné práce.


Naše poslání

Formátování, úprava a oprava všech typů písemných prací k maximální spokojenosti našich klientů.

 

Naše vize

Ke svým klientům přistupujeme individuálně, zodpovědně a profesionálně a zároveň bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné písemné práce formátujeme, upravujeme a opravujeme rychle a kvalitně.

 

Naše hodnoty

Profesionalita

Při své práci využíváme veškeré odborné zkušenosti a schopnosti, hledáme vstřícná řešení Vašich problémů tak, abychom zajistili Vaši maximální spokojenost.

Rychlost

Naše služby poskytujeme vždy ve stanovených termínech, jsme flexibilní a vycházíme vstříc Vašim požadavkům.

Kvalita

Stanovili jsme si přísná kritéria pro svou práci, která dodržujeme a nastavenou laťku se snažíme neustále posouvat o úroveň výš.

 

Zkušenosti našeho týmu

Formátování

10 let

Jazyková a stylistická korektura

10 let

Korektura citací v textu práce dle norem ČSN ISO 690, APA

10 let

Korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690, APA

10 let

Zpracování prezentace k obhajobě

9 let

Překlady do anglického jazyka

7 let

 

Tým naformatuj.cz

Ing. Lenka Kempová, Ph.D.

formátování

korektura citací v textu práce dle norem ČSN ISO 690, APA

korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690, APA

zpracování prezentace k obhajobě

Mgr. Stela Ondrušíková

jazyková a stylistická korektura

Ing. Tomáš Konečný

formátování

korektura citací v textu práce dle norem ČSN ISO 690, APA

korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690, APA

Bc. Radek Sládek

překlad abstraktu/anotace a klíčových slov

 


 
Naformátuj.cz | Tel: +420 608 838 919 | E-mail: info@naformatuj.cz | Created by obsah.info, 2014 - 2018