Naše služby


Naformátování a úprava závěrečné práce

Ve všech rychlostech zhotovení (Standard, Smart, Express i "Hoří") je pro nás samozřejmostí vygenerovat obsah, tedy osnovu práce; očíslovat stránky až od určité strany; nastavení vzhledu stránky (okrajů, záhlaví a zápatí); nastavit správné řádkování a velikost písma; nastavit víceúrovňové číslování nadpisů; vygenerovat seznam obrázků, seznam tabulek, seznam grafů; zkontrolovat osamocené řádky, „vdovy a sirotky“ v textu; odsadit první řádek textu; nastavit správné mezery před a za odstavcem, nadpisem apod.; vložit křížové nebo hypertextové odkazy; svázat nadpisy s příslušným textem; navrhnout a nastavit jednotný styl celé písemné práce; zformátovanou a upravenou práci zaslat také ve formátu .pdf; včetně mnoha dalších úprav dle směrnic či požadavků na formátování.

 

Součástí našich nabízených služeb je i kontrola případných gramatických chyb nebo kontrola správnosti zapsaných citací, zdrojů či odkazů v závěrečné práci. Tyto služby lze objednat společně s naformátováním a úpravou závěrečné práce, ale i samostatně. Ve všech rychlostech zhotovení (Standard, Smart, Express i "Hoří") můžeme zároveň:

 

Kontrola a oprava případných gramatických chyb

Pozornost zaměřujeme na překlepy, pravopisné hrubky, chybně užité koncovky apod. Dohlížíme také na správné tvary vlastních a cizích jmen a adres, zkratek, číselných údajů (čas, data, procenta a měrné jednotky), na špatnou automatickou opravu textu Wordem a také na náležitý počet mezer.

 

Kontrola a oprava citací dle norem ČSN ISO 690

Pozornost zaměřujeme na správný tvar všech citací, které odpovídají normě ČSN ISO 690.

 

Kontrola a oprava zdrojů, které jsou uváděny v závěru práce

V závěru písemné práce zaměřujeme pozornost na správné uvádění zdrojů – seznam použité literatury a dalších použitých zdrojů (knihy, články v časopise, internetové zdroje, zákony či vyhlášky apod.).

 

Zpracování prezentace k obhajobě

Součástí Vaší obhajoby závěrečné práce je i její prezentace, kterou Vám připravíme v aplikaci Microsoft PowerPoint.

 

Kontrola a oprava již naformátované práce

Pokud si nejste jisti, zda máte správně zformátovanou Vaši práci dle požadavků školy, tak ji nám stačí zaslat včetně pokynů ze školy. Vše zkontrolujeme a případně upravíme dle požadovaných požadavků. Doporučujeme využít možnost nechat si zkontrolovat naformátování Vaší práce dříve, než ji vytisknete.

 

Zpracování šablony závěrečné práce

Jestliže znáte požadavky na formátování a úpravu své závěrečné práce, připravíme Vám šablonu na míru, do které již stačí pouze psát text. Ve všech rychlostech zhotovení (Standard, Smart, Express i "Hoří") Vám připravíme šablonu na míru dle dodaných směrnic či dalších požadavků na formátování.

 

Přepis/opis textů

Nabízíme i přehledné přepsání poznámek z přednášek do elektronické podoby. Přepisujeme ručně napsané, ale i tištěné a strojopisné dokumenty do elektronické podoby (formát .doc, .pdf). Přepisujeme i texty v anglickém jazyce.

 

Kontrola plagiátů

Zdarma k objednávce si u nás můžete nechat zkontrolovat případnou shodu s jinými pracemi. Zpravidla do 24 hodin Vám pak zašleme report o nalezených shodách z databáze závěrečných prací. Musíme však upozornit na skutečnost, že Vaše škola může používat jiné systémy pro kontrolu plagiátů. Z tohoto důvodu může dojít k odlišnosti zaslaných výsledků. 

 


 
Naformátuj.cz | Tel: +420 608 838 919 | E-mail: info@naformatuj.cz | Created by obsah.info, 2014 - 2018