Naše služby


Naformátování a úprava závěrečné práce

Ve všech rychlostech zhotovení (Standard, Smart i Express) je pro nás samozřejmostí:

 vygenerovat obsah, tedy osnovu práce,

 očíslovat stránky až od určité strany,

 nastavení vzhledu stránky (okrajů, záhlaví a zápatí),

 nastavit správné řádkování a velikost písma,

 nastavit víceúrovňové číslování nadpisů,

 vygenerovat seznam obrázků, seznam tabulek, seznam grafů,

 zkontrolovat osamocené řádky, „vdovy a sirotky“ v textu,

 odsadit první řádek textu,

 nastavit správné mezery před a za odstavcem, nadpisem apod.,

 vložit křížové nebo hypertextové odkazy,

 svázat nadpisy s příslušným textem,

 navrhnout a nastavit jednotný styl celé písemné práce,

 zformátovanou a upravenou práci zaslat také ve formátu .pdf,

 včetně mnoha dalších úprav dle směrnic či požadavků na formátování.


Zpracování šablony závěrečné práce

Jestliže znáte požadavky na formátování a úpravu své závěrečné práce, připravíme Vám šablonu na míru, do které již stačí pouze psát text.

Ve všech rychlostech zhotovení (Standard, Smart i Express) Vám připravíme šablonu na míru dle dodaných směrnic či dalších požadavků na formátování.


Následující služby lze objednat společně s naformátováním a úpravou závěrečné práce, ale i samostatně, stačí si vybrat rychlost zhotovení (Standard, Smart nebo Express) a některou či některé z níže nabízených služeb.


Kontrola a oprava závěrečné práce

Součástí našich nabízených služeb je i kontrola případných gramatických chyb nebo kontrola správnosti zapsaných citací, zdrojů či odkazů v závěrečné práci.

Ve všech rychlostech zhotovení (Standard, Smart i Express) můžeme zároveň:

 Zkontrolovat a opravit případné gramatické chyby

Pozornost zaměřujeme na překlepy, pravopisné hrubky, chybně užité koncovky apod. Dohlížíme také na správné tvary vlastních a cizích jmen a adres, zkratek, číselných údajů (čas, data, procenta a měrné jednotky), na špatnou automatickou opravu textu Wordem a také na náležitý počet mezer.

 Zkontrolovat a opravit citace dle norem ČSN ISO 690

Pozornost zaměřujeme na správný tvar všech citací, které odpovídají normě ČSN ISO 690.

 Zkontrolovat a opravit zdroje, které jsou uváděny v závěru práce

V závěru písemné práce zaměřujeme pozornost na správné uvádění zdrojů – seznam použité literatury a dalších použitých zdrojů (knihy, články v časopise, internetové zdroje, zákony či vyhlášky apod.).


Zpracování prezentace k obhajobě

Součástí Vaší obhajoby závěrečné práce je i její prezentace, kterou Vám připravíme v aplikaci Microsoft PowerPoint.


Kontrola a oprava již naformátované práce

Pokud si nejste jisti, zda máte správně zformátovanou Vaši práci dle požadavků školy, tak ji nám stačí zaslat včetně pokynů ze školy. Vše zkontrolujeme a případně upravíme dle požadovaných požadavků. Doporučujeme využít možnost nechat si zkontrolovat naformátování Vaší práce dříve, než ji vytisknete.


Přepis/opis textů

Nabízíme i přehledné přepsání poznámek z přednášek do elektronické podoby.

Přepisujeme ručně napsané, ale i tištěné a strojopisné dokumenty do elektronické podoby (formát .doc, .pdf). Přepisujeme i texty v anglickém jazyce.


Kontrola plagiátů

Zdarma k objednávce si u nás můžete nechat zkontrolovat případnou shodu s jinými pracemi. Zpravidla do 24 hodin Vám pak zašleme report o nalezených shodách z databáze závěrečných prací. Musíme však upozornit na skutečnost, že Vaše škola může používat jiné systémy pro kontrolu plagiátů. Z tohoto důvodu může dojít k odlišnosti zaslaných výsledků. 

 


 
Naformátuj.cz | Tel: +420 608 838 919 | E-mail: info@naformatuj.cz | Created by obsah.info, 2014 - 2016