Ceník


Konečná cena za naformátování a úpravu písemné práce bude stanovena podle zvolené varianty rychlosti naformátování či úpravy a dle počtu normostran zaslané písemné práce. V textu uváděný pojem "strana" je chápán jako normostrana.

Normostrana je standardizovaná strana textu o určitém počtu znaků včetně mezer (1 800 znaků). Celkový počet normostran bývá obvykle menší, než je celkový počet stran, které máte napsány.

Konečnou cenu za naformátování a úpravu písemné práce si můžete vypočítat pomocí tabulek, viz níže.

Po obdržení Vaší objednávky na naformátování a úpravu písemné práce Vám bude obratem zaslána cenová kalkulace k odsouhlasení. Na základě odsouhlasení cenové kalkulace z Vaší strany Vám bude zaslána faktura k proplacení.


Naformátování a úprava písemné práce

Varianta Standard

zhotovení do 6 dnů

do 50 stran za 650 Kč

+ každá další strana za 10 Kč

Varianta Smart

zhotovení do 4 dnů

do 50 stran za 850 Kč

+ každá další strana za 14 Kč

Varianta Express

zhotovení do 2 dnů

do 50 stran za 1 050 Kč

+ každá další strana za 18 Kč

Po individuální domluvě lze práci naformátovat a upravit i v termínu kratším než dva dny, v tomto případě bude konečná cena a termín zhotovení stanovena po dohodě s klientem.


Následující služby lze objednat společně s naformátováním a úpravou práce, ale i samostatně, stačí si vybrat rychlost zhotovení (Standard, Smart nebo Express) a některou či některé z níže nabízených služeb.


Zpracování šablony

Varianta Standard

zhotovení do 6 dnů

za 350 Kč

Varianta Smart

zhotovení do 4 dnů

za 400 Kč

Varianta Express

zhotovení do 2 dnů

za 450 Kč


Kontrola a oprava písemné práce

Kontrola a oprava gramatických chyb

Varianta Standard

zhotovení do 6 dnů

do 50 stran za 1 050 Kč

+ každá další strana za 16 Kč

Varianta Smart

zhotovení do 4 dnů

do 50 stran za 1 250 Kč

+ každá další strana za 20 Kč

Varianta Express

zhotovení do 2 dnů

do 50 stran za 1 450 Kč

+ každá další strana za 24 Kč

Kontrola a oprava citací dle norem ČSN ISO 690

Varianta Standard

zhotovení do 6 dnů

do 50 stran za 400 Kč

+ každá další strana za 6 Kč

Varianta Smart

zhotovení do 4 dnů

do 50 stran za 500 Kč

+ každá další strana za 8 Kč

Varianta Express

zhotovení do 2 dnů

do 50 stran za 600 Kč

+ každá další strana za 10 Kč

Kontrola a oprava zdrojů, které jsou uváděny v závěru práce

Varianta Standard

zhotovení do 6 dnů

do 25 zdrojů za 100 Kč

+ každý další zdroj za 2 Kč

Varianta Smart

zhotovení do 4 dnů

do 25 zdrojů za 150 Kč

+ každý další zdroj za 4 Kč

Varianta Express

zhotovení do 2 dnů

do 25 zdrojů za 200 Kč

+ každý další zdroj za 6 Kč


Zpracování prezentace k obhajobě

Cena prezentace se odvíjí od celkového počtu slidů v prezentaci. Cena ze jeden slide se dle rychlosti zpracování pohybuje od 50 do 80 Kč.


Kontrola a oprava již naformátované práce

Varianta Standard

zhotovení do 6 dnů

do 50 stran za 450 Kč

+ každá strana navíc za 7 Kč

Varianta Smart

zhotovení do 4 dnů

do 50 stran za 600 Kč

+ každá strana navíc za 9 Kč

Varianta Express

zhotovení do 2 dnů

do 50 stran za 750 Kč

+ každá strana navíc za 12 Kč


Přepis/opis textů

Přepis ručně napsaného textu - scan - (český jazyk) ……… 40 Kč/A4 nebo 30 Kč/A5 

Přepis tištěného a strojopisného textu (český jazyk) ……… 30 Kč/A4 nebo 20 Kč/A5

Přepis ručně napsaného textu - scan - (anglický jazyk) ……… 50 Kč/A4 nebo 40 Kč/A5 

Přepis tištěného a strojopisného textu (anglický jazyk) ……… 40 Kč/A4 nebo 30 Kč/A5

Hůře čitelný text ……… + 10-35 %

 

 

Ceník je platný od 1. 3. 2017.

 


 
Naformátuj.cz | Tel: +420 608 838 919 | E-mail: info@naformatuj.cz | Created by obsah.info, 2014 - 2016