Ceník


Konečná cena za naformátování a úpravu písemné práce bude stanovena podle zvolené varianty rychlosti naformátování či úpravy a dle počtu normostran zaslané písemné práce. V textu uváděný pojem "stránka" je chápán jako normostrana. Normostrana je standardizovaná strana textu o určitém počtu znaků včetně mezer (1 800 znaků). Celkový počet normostran bývá obvykle menší, než je celkový počet stran, které máte napsány.

Po obdržení Vaší objednávky na naformátování a úpravu písemné práce Vám bude obratem zaslána cenová kalkulace k odsouhlasení. Na základě odsouhlasení cenové kalkulace z Vaší strany Vám bude zaslána faktura k proplacení. Konečnou cenu za naformátování a úpravu písemné práce si můžete vypočítat pomocí tabulek, viz níže.

 

Naformátování a úprava písemné práce

Varianta Standard

zhotovení do 6 dnů

13 Kč/stránka

Varianta Smart

zhotovení do 4 dnů

19 Kč/stránka

Varianta Express

zhotovení do 2 dnů

25 Kč/stránka

Varianta „Hoří“

zhotovení do 12 hodin

35 Kč/stránka

 

Kontrola a oprava gramatických chyb

Varianta Standard

zhotovení do 6 dnů

23 Kč/stránka

Varianta Smart

zhotovení do 4 dnů

30 Kč/stránka

Varianta Express

zhotovení do 2 dnů

37 Kč/stránka

Varianta „Hoří“

zhotovení do 12 hodin

48 Kč/stránka

 

Kontrola a oprava citací dle norem ČSN ISO 690

Varianta Standard

zhotovení do 6 dnů

10 Kč/stránka

Varianta Smart

zhotovení do 4 dnů

16 Kč/stránka

Varianta Express

zhotovení do 2 dnů

22 Kč/stránka

Varianta „Hoří“

zhotovení do 12 hodin

32 Kč/stránka

 

Kontrola a oprava zdrojů, které jsou uváděny v závěru práce

Varianta Standard

zhotovení do 6 dnů

5 Kč/zdroj

Varianta Smart

zhotovení do 4 dnů

8 Kč/zdroj

Varianta Express

zhotovení do 2 dnů

11 Kč/zdroj

Varianta „Hoří“

zhotovení do 12 hodin

20 Kč/zdroj

 

Zpracování prezentace k obhajobě

Varianta Standard

zhotovení do 6 dnů

dle náročnosti písemné práce

1 slide/50-60 Kč

Varianta Smart

zhotovení do 4 dnů

dle náročnosti písemné práce

1 slide/60-70 Kč

Varianta Express

zhotovení do 2 dnů

dle náročnosti písemné práce

1 slide/70-80 Kč

Varianta „Hoří“

zhotovení do 12 hodin

dle náročnosti písemné práce

1 slide/80-90 Kč

 

Kontrola a oprava již naformátované práce

Varianta Standard

zhotovení do 6 dnů

10 Kč/stránka

Varianta Smart

zhotovení do 4 dnů

16 Kč/stránka

Varianta Express

zhotovení do 2 dnů

22 Kč/stránka

Varianta „Hoří“

zhotovení do 12 hodin

32 Kč/stránka

 

Zpracování šablony

Varianta Standard

zhotovení do 6 dnů

za 350 Kč

Varianta Smart

zhotovení do 4 dnů

za 500 Kč

Varianta Express

zhotovení do 2 dnů

za 650 Kč

Varianta „Hoří“

zhotovení do 12 hodin

za 850 Kč

 

Přepis/opis textů

Přepis ručně napsaného textu - scan - (český jazyk) ……… 40 Kč/A4 nebo 30 Kč/A5 

Přepis tištěného a strojopisného textu (český jazyk) ……… 30 Kč/A4 nebo 20 Kč/A5

Přepis ručně napsaného textu - scan - (anglický jazyk) ……… 50 Kč/A4 nebo 40 Kč/A5 

Přepis tištěného a strojopisného textu (anglický jazyk) ……… 40 Kč/A4 nebo 30 Kč/A5

Hůře čitelný text ……… + 10-35 %

 

 

Ceník je platný od 1. 9. 2017.

 


 
Naformátuj.cz | Tel: +420 608 838 919 | E-mail: info@naformatuj.cz | Created by obsah.info, 2014 - 2018