Na co se nejčastěji ptáte


 

Co vše formátování zahrnuje?

Ve všech rychlostech zhotovení (Standard, Smart, Express i "Hoří") je pro nás samozřejmostí: 

vygenerovat obsah, tedy osnovu práce,

očíslovat stránky až od určité strany,

nastavit vzhled stránky (okrajů, záhlaví a zápatí),

- nastavit správné řádkování a velikost písma, 

nastavit víceúrovňové číslování nadpisů,

vygenerovat seznam obrázků, seznam tabulek, seznam grafů,

zkontrolovat osamocené řádky, „vdovy a sirotky“ v textu,

odsadit první řádek textu,

nastavit správné mezery před a za odstavcem, nadpisem apod.,  

vložit křížové nebo hypertextové odkazy,

svázat nadpisy s příslušným textem,

navrhnout a nastavit jednotný styl celé písemné práce

zformátovanou a upravenou práci zaslat také ve formátu .pdf,

včetně mnoha dalších úprav dle směrnic či požadavků na formátování.

 

Co je to normostrana?

Normostrana je standardizovaná strana textu o určitém počtu znaků včetně mezer. Tento rozsah je v délce 1 800 znaků (včetně symbolů a mezer), což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.

 

Jak zjistím počet normostran?

Microsoft Word 1997 – 2003

V otevřeném dokumentu vyberte záložku Nástroje a poté zvolte Počet slov. Zobrazí se tabulka, kde vyhledejte řádek Znaky včetně mezer. Tento počet vydělte 1 800 a získáte tak výsledný počet normostran.

Microsoft Word 2003 a výše

V otevřeném dokumentu vyberte záložku Revize. Po kliknutí na Počet slov vyhledejte řádek Znaky včetně mezer. Tento počet vydělte 1 800 a získáte tak výsledný počet normostran.

 

Kolik zaplatím za formátování jedné strany?

Cena za formátování jedné strany je různá v závislosti na dvou kritériích. Prvním kritériem je zvolená rychlost formátování a úpravy. Nejnižší průměrná cena za jednu stranu je při zvolené rychlosti Standard. Při zvolení rychlejšího zpracování pak cena za jednu stranu úměrně roste. Druhým kritériem, které ovlivňuje průměrnou cenu za jednu stranu, je celkový počet normostran bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné písemné práce. 

Konečná cena je tedy stanovena dle počtu normostran písemné práce a zvolené rychlosti formátování, korektury a úpravy Vaší bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné písemné práce.

 

Jak to celé probíhá?

Svou objednávku vytvoříte na stránkách www.naformatuj.cz vložením potřebných dokumentů (písemnou práci určenou k úpravě, soubor se směrnicemi). Dále vyplníte název vysoké školy a fakulty, kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu), variantu délky zhotovení, případně si vyberete další služby nebo upřesníte požadavky na úpravu písemné práce, vyjádříte souhlas s těmito obchodními podmínkami a objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „odeslat“. Po přijetí objednávky Vám na e-mail bude zaslána rekapitulace Vaší objednávky, následně Vám bude zaslána cenová kalkulace k odsouhlasení. Na základě odsouhlasení cenové kalkulace Vám písemnou práci naformátujeme či upravíme dle Vámi zvolené délky zhotovení a hotovou práci zašleme zpět na Váš email (ve formátu .doc a .pdf). Následně Vám budou zaslány podklady k platbě.

Konečnou cenu za formátování, korekturu a úpravu Vaší bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné písemné práce si můžete předem vypočítat pomocí tabulek, které jsou uvedeny v listě Ceník.

 

Jak přesně vypočítám termín, kdy bude práce zhotovena, pokud využiji více vašich služeb?

Jednotlivé termíny zhotovení jsou dodržovány podle vybrané varianty rychlosti zhotovení. To znamená: budete-li volit například variantu Smart pro korekturu a úpravu včetně jazykové a stylistické korektury nebo včetně korektury a opravy bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690 či APA, lhůty se nesčítají. Termín, kdy bude Vaše bakalářská, diplomová, disertační, absolventská práce práce zhotovena a nejpozději zaslána, se počítá od chvíle, kdy objednatel odsouhlasí cenu, tímto se začíná na písemné práci pracovat.

 


 
Naformátuj.cz | Tel: +420 608 838 919 | E-mail: info@naformatuj.cz | Created by obsah.info, 2014 - 2018