Nabízíme formátování, korekturu a úpravu Vaší bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné písemné práce. Můžete využít i našich dalších nabízených služeb, jako je jazyková a stylistická korektura, korektura citací v textu práce a korektura bibliografických citací dle citačních norem ČSN 690 nebo dle APA, překlad abstraktu/anotace/klíčových slov, zpracování prezentace k obhajobě, metodická podpora a konzultace apod. 

Proč formátovat?

Jednou z nejdůležitějších a často i podceňovaných činností při psaní všech typů písemných závěrečných prací a dokumentů je právě jejich vzhled neboli samotné formátování.

Závěrečná písemná práce je vizitkou každého studenta, a proto by měla mít kromě odpovídající obsahové úrovně i kvalitní formální úpravu. Právě formální úprava je jedna z nejpodstatnějších faktorů ovlivňující celkový dojem Vaší bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné písemné práce.

Pokud potřebujete profesionálně, rychle a kvalitně naformátovat, upravit a opravit svou bakalářskou, diplomovou, disertační, absolventskou či jinou práci nebo využít našich dalších nabízených služeb, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 608 838 919 nebo na info@naformatuj.cz.

Co vše formátujeme?

Nabízíme formátování, korekturu, úpravu a opravu závěrečné písemné práce jako je bakalářská práce, diplomová práce, disertační práce, MBA práce, rigorózní práce, absolventská práce, ročníková práce, seminární práce, případová studie, referát, esej a další práce.

Formátování, korektura, úprava a oprava Vaší písemné práce bude u nás provedena tak, aby odpovídala metodickým požadavkům, resp. směrnici Vaší vysoké školy nebo univerzity pro formátování a úpravu bakalářské, diplomové, disertační, absolventské a jiné práce.

Proč právě my?

S formátováním, korekturou, úpravou a opravou závěrečných písemných prací a dokumentů máme dlouholeté zkušenosti.

Ke svým klientům přistupujeme individuálně, zodpovědně a profesionálně a bakalářské, diplomové, disertační, absolvetské či jiné práce formátujeme a upravujeme rychle a kvalitně.

U nás si můžete zvolit ze čtyř variant rychlostí zhotovení formátování a úprav své závěrečné písemné práce:

Standard – standardní řešení formátování, korektury a úpravy do 6 dnů,

Smart – optimální řešení formátování, korektury a úpravy do 4 dnů,

Express – rychlé řešení formátování, korektury a úpravy do 2 dnů,

"Hoří" – nejrychlejší řešení formátování, korektury a úpravy do 12 hodin.
 
Naformátuj.cz | Tel: +420 608 838 919 | E-mail: info@naformatuj.cz | Created by obsah.info, 2014 - 2018