100% ručíme za Vaši spokojenost

Máte již svou závěrečnou či jinou písemnou práci napsanou, ale s jejím naformátováním a úpravou si nevíte rady? Tlačí Vás čas na její odevzdání? Nezoufejte, právě z tohoto důvodu jsme tady pro Vás!

Nabízíme naformátování a úpravu všech typů závěrečných prací a dokumentů dle zadaných směrnic, ale také dle Vašich individuálních požadavků. Dále také nabízíme zpracování šablony písemné práce, zpracování prezentace k obhajobě, kontrolu a opravu Vámi již naformátované práce, kontrolu a opravu závěrečných prací a dokumentů (kontrola a oprava případných gramatických chyb, kontrola a oprava citací dle norem ČSN ISO 690 a také kontrola a oprava zdrojů, které jsou uváděny v závěru práce) a nelze opomenout i přepis/opis textů.

Při formátování závěrečných prací a dokumentů Vám 100% ručíme za: profesionalitu, tedy zodpovědný a vstřícný přístup k Vašim požadavkům; rychlost, tedy naformátování ve stanoveném termínu, kvalitu, tedy naformátování bez chyb a do detailů.

Co vše naformátujeme?

Nabízíme formátování a úpravu těchto závěrečných prací a dokumentů:

 formátování bakalářské práce,

 formátování diplomové práce,

 formátování disertační práce,

 formátování MBA práce,

 formátování rigorózní práce,

 formátování absolventské práce,

 formátování ročníkové práce,

 formátování seminární práce,

 formátování referátů, esejí,

 formátování dalších písemných prací.

Pokud si nejste jisti, jestli Vaše písemná práce spadá do našich služeb, neváhejte nás kontaktovat.

Proč formátovat?

Jednou z nejdůležitějších a často i podceňovaných činností při psaní všech typů závěrečných prací a dokumentů je právě jejich vzhled neboli samotné naformátování.

Závěrečná práce je vizitkou každého studenta, a proto by měla mít kromě odpovídající obsahové úrovně i kvalitní formální úpravu. Právě formální úprava je jedna z nejpodstatnějších faktorů ovlivňující celkový dojem závěrečné práce či dalších písemných prací.

Pokud potřebujete profesionálně, rychle a kvalitně zformátovat a upravit svou písemnou práci či využít našich dalších nabízených služeb, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 608 838 919 nebo na info@naformatuj.cz.

Proč právě my?

S formátováním a úpravou závěrečných prací a dokumentů máme dlouholeté zkušenosti a za tu dobu jsme naformátovali a upravili tisíce stran.

Ke svým klientům přistupujeme individuálně, zodpovědně a profesionálně a písemné práce formátujeme a upravujeme rychle a kvalitně.

U nás si můžete zvolit ze tří variant rychlostí zhotovení formátování a úprav své závěrečné práce:

 Standard – standardní řešení s naformátováním a úpravou do 6 dnů,

 Smart – optimální řešení s naformátováním a úpravou do 4 dnů,

 Express – nejrychlejší řešení s naformátováním a úpravou do 2 dnů.

Jsme také schopni flexibilně reagovat na Vaše požadavky, a proto po vzájemné dohodě lze závěrečnou práci zformátovat a upravit i v Extra rychlosti, a to do 24 hodin.
 
Naformátuj.cz | Tel: +420 608 838 919 | E-mail: info@naformatuj.cz | Created by obsah.info, 2014 - 2016